0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Tài liệu này là một hợp đồng giữa bạn và với fucoidanforce.com mô tả (“Điều khoản”) cho tất cả các mục đích sử dụng hiện tại của trang web. Các Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và fucoidanforce.com. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG VIỆC XEM HOẶC MUA HÀNG TỪ WEBSITE NÀY, BẠN ĐÃ LÀM QUYẾT RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG.

VUI LÒNG XEM CÁC ĐIỀU KHOẢN CẨN THẬN TRƯỚC KHI XEM HOẶC MUA TỪ WEBSITE NÀY (“SỬ DỤNG”). CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THỂ THAY ĐỔI KỂ TỪ LẦN GHÉ THĂM TRANG WEB GẦN NHẤT. VIỆC SỬ DỤNG HIỆN WEBSITE NÀY XÁC NHẬN VÔ ĐIỀU KIỆN SỰ CHẤP NHẬN CỦA BẠN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHO VIỆC SỬ DỤNG HIỆN TẠI. CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ HIỆU LỰC VỚI MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ. BẤT CỨ LÚC NÀO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KHOẢN LẠI ĐỂ BẢO ĐẢM BẠN BIẾT VỀ VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN MỚI. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN, TRÁNH SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. Bạn phải in một bản sao điều khoản tham chiếu cho tương lai, vì điều khoản có thể đã thay đổi kể từ lần sử dụng cuối cùng.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Các điều khoản này sẽ quản lý việc Sử dụng hiện tại của bạn tại trang web này. Những điều khoản thay thế tất cả các điều kiện và điều khoản mà có thể đã được phát hành trước đây trên trang web này.
 2. Nếu bạn không phải 18 tuổi, xin vui lòng yêu cầu người giám hộ của bạn hoặc bất cứ người trưởng thành nào khác về việc sử dụng trang web này và đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Có thể có các luật và quy định của địa phương làm cho nó không thích hợp để làm việc với các trang web này hoặc mua sản phẩm. Bạn phải tham khảo ý kiến của người lớn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xác định nếu bạn có thể sử dụng trang web này là hợp pháp.
 3. Các điều khoản có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không báo trước.

4.Bạn thừa nhận rằng bạn không phụ thuộc vào bất kỳ đại diện và/hoặc bảo hành mà không được sản xuất phù hợp sử dụng các Điều khoản.

 1. Chúng cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này được hoàn thành, chính xác và cập nhật. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, các dữ liệu trên trang web này có thể theo thời gian trở nên không chính xác, không đầy đủ, hoặc lỗi thời.
 2. Các giải thích, miêu tả, biểu đạt, và/hoặc thông số kỹ thuật cho rằng các mặt hàng và dịch vụ chỉ có tại trang web đó có nghĩa như một hướng dẫn mà thôi và chỉ cần cung cấp một số xấp xỉ tổng quát từ hiệu quả từ các mặt hàng.
 3. Bạn sẽ sử dụng các trang web một cách hợp pháp, trung thực, và vô hại, phù hợp với thực hành sử dụng internet chung được công nhận thường xuyên, cũng như trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành bằng sử dụng tại cộng đồng của bạn.
 4. Trang web cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến về các nhân vật người lớn. Nó có thể chứa các mô tả đồ họa và giải thích về quan hệ rõ ràng và/hoặc bán các mặt hàng dành cho người lớn. Bạn hiểu rằng bạn chỉ đơn giản là hiểu nhân vật từ các nội dung trên website này, bạn không phải lo lắng vì điều đó, bạn truy cập trang web này theo cách riêng của bạn.
 5. Các điều khoản được tổ chức theo chức danh trò chơi để có thể thông tin “thân thiện”. Những tựa game không được sử dụng vì lý do giải thích các điều khoản.

ĐƠN HÀNG

 1. Chúng tôi có quyền không chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào trên fucoidanforce.com. Các giao dịch cho các hạng mục đơn giản là bắt buộc bất cứ khi nào bạn nhận được xác nhận rằng sản phẩm đã được bán ra. Khi chúng tôi từ chối các giao dịch, tiền của bạn được trả lại hoàn toàn.

2.Bạn có tác dụng về độ chính xác của thông tin mà bạn cung cấp đó là điều cần thiết đối với chúng tôi để xử lý các giao dịch và/hoặc gửi các giao dịch đến các vị trí chính xác. Nếu lệnh không được vận chuyển, hoặc chuyển đến cho bạn một vị trí không chính xác vì điều đó, chỉ mình bạn có trách nhiệm.

 1. Việc cung cấp các mặt hàng và dịch vụ luôn sẵn sàng. Nếu mặt hàng được bán ra, fucoidanforce.com sẽ thông báo cho bạn càng nhanh càng tốt. Bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn chờ đợi trước khi các mặt hàng còn trong kho hoặc loại bỏ các giao dịch.
 2. Đối với những người có bất kỳ vấn đề hoặc mối quan tâm liên quan đến các mặt hàng fucoidanforce.com, bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua các chi tiết liên lạc hỗ trợ khách hàng được cung cấp trên trang web này.
 3. Ngày giao nhận là chỉ ước tính và không được đảm bảo. Thời gian không quan trọng liên quan đến ngày tháng đó. Chúng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
 4. Nếu đơn hàng của bạn cần có một chữ ký để xác minh nhận, đó là trách nhiệm của bạn chắc chắn có một người nào đó ở địa chỉ giao hàng ký vật phẩm khi vận chuyển. Nó cũng thuộc sự kiểm soát của bạn để thu thập các mặt hàng từ các kho thu bưu chính và/hoặc sắp xếp một ngày giao hàng thay thế nếu bạn sẵn snafg đăng ký cho các hạng mục đó.
 5. Bạn nên đặt hàng công khai, xin vui lòng điền một mẫu đơn đặt hàng và gửi cho tất cả chúng tôi, cùng với thanh toán, hướng tới địa chỉ trên. Chúng tôi không có trách nhiệm đối các đơn đặt hàng mà không đến được chúng tôi.
 6. Các mặt hàng đã mua chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Các mặt hàng không được bán lại và không thể đến được với các bên thứ 3.
 7. Việc cung cấp trang web có thể nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi và ở việc xử lý các công ty bên thứ 3. Chúng tôi không thể đảm bảo lượng truy cập đến trang web này cho các đơn đặt hàng hay bất kỳ việc sử dụng nào khác.
 8. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về an toàn giao sản phẩm bởi vì chúng tôi không gửi các mặt hàng trực tiếp. Khi sản phẩm không được vận chuyển, đến trễ, hoặc bị hỏng trên đường, bạn phải theo dõi trên công ty chuyển hàng. Chúng tôi cung cấp cho bạn với các thông tin mình có theo yêu cầu.
 9. Thanh toán khi bạn đặt hàng.
 10. Chúng tôi không chấp nhận các giao dịch cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo từ thẻ của bạn mà việc thanh toán tiếp tục được phê duyệt và/hoặc chúng tôi đã nhận được thanh toán hoàn toàn bằng nguồn vốn đã được giải ngân.
 11. Nếu thanh toán vô điều kiện không được thực hiện, chúng tôi có thể giữ lại hoặc đình chỉ việc giao sản phẩm.

TRÁCH NHIỆM

 1. Thuật ngữ “trách nhiệm”, như sử dụng trong các điều khoản, nghĩa là mọi thiệt hại, khiếu nại, tố tụng, hành động, danh dự, chi phí, chi phí cùng với thâm hụt khác.

2.fucoidanforce.com Sẽ Không BẢO ĐẢM Đối Với Sản Phẩm Được Cung Cấp Trên Trang Web Này. fucoidanforce.com Sẽ Không ĐẠI DIỆN Về Các Khả Năng Tồn Tại Từ Các Mục Trên Website Này Đối Với Bất Kỳ Mục Đích Nào. Các Loại Mặt Hàng Đang ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM Bất Kỳ Loại, Biểu Đạt Hay Ngụ Ý Nào. fucoidanforce.com TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM Và Kịch Bản Về Bất Kỳ Sắp Xếp Nào Trên Website Này, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO ĐẢM Và Kịch Bản THƯƠNG MẠI, MỤC ĐÍCH, Tiêu Đề, VÀ KHÔNG Vi Phạm.

 1. ĐẠI DIỆN, Điểm Tham Quan, QUAN ĐIỂM, Tuyên Bố, Và Gợi Ý Trên Website Này Lấy Được ĐẠI DIỆN VÀ KẾT LUẬN CỦA Tổ Chức BAO GỒM BÊN KHOA HỌC THỨ BA VÀ Các Nhà Khoa Học Y Tế, Khách Hàng Cung Cấp Khuyến Nghị, Chuyên Gia Chứng Thực, THÔNG TIN TỪ Nhà Cung Cấp, Người THAM GIA Trên Các Diễn Đàn Internet, VÀ TÁC GIẢ TÀI LIỆU Về Thành Phần Của Sản Phẩm Cũng Như Hiệu Quả Của Chúng. Fucoidanforce.Com Không Chính Nó Đại Diện Hoặc Xác Nhận Sự Chính Xác, Hiện Thời Đối Với MỌI TƯ VẤN, Ý KIẾN, BÁO CÁO, Hoặc Bất Kỳ Thông Tin Khác TRƯNG BÀY, Đăng, HOẶC CUNG CẤP Với Các Trang VÀ TỪ CHỐI Cụ Thể TRÁCH NHIỆM Đối Với Những ĐẠI DIỆN CHO ĐÓ. BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẤT KỲ TƯ VẤN, TUYÊN BỐ, HOẶC THÔNG TIN Sẽ Chứa RỦI RO. Các Số Các Loại Vật Liệu Trên Trang Web Này Được ĐƯỢC VÀ CUNG CẤP KHÔNG RÕ RÀNG HAY BẢO ĐẢM Bất Kì Loại Nào.

4.fucoidanforce.com SẼ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác hại HOẶC BẤT CỨ Nhiễm trùng đó có thể XÂM lược máy tính của bạn, THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, Hoặc Bất kỳ tài sản khác gây ra bởi hoặc phát triển, Sử dụng hoặc duyệt web này, Hoặc Có lẽ Cài đặt của bạn liên quan đến THÔNG TIN HOẶC vật ngoài trang này.

5.WE TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM KHUYẾT HOẶC THẤT BẠI SẢN PHẨM, KHIẾU NẠI nào về việc LẠM DỤNG SẢN PHẨM, MA TÚY, SẢN PHẨM SỬA ĐỔI, không đúng, KHÔNG TUÂN THỦ BẤT KỲ MÃ, hoặc biển thủ.

6.fucoidanforce.com thúc giục bạn Tham khảo ý kiến một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe Hoặc Bất kỳ người Y TẾ CÓ THẨM QUYỀN khác TRƯỚC khi sử dụng sản phẩm CUNG CẤP TRÊN HOẶC QUA Trang web này, Bởi vì bạn chuẩn bị dùng bổ sung dinh dưỡng khác, hoặc có thể có y tế vấn đề nào tạo nên rối loại khi dùng sản phẩm. Fucoidanforce.com CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM Đối về Bất kỳ chấn thương HAY BỆNH TẬT Đơn giản vì bạn không làm theo LỜI KHUYÊN ĐÓ, NHẬN LỜI KHUYÊN thiếu, sai, hoặc hành động PHẢN ỨNG VẬT LÝ PHỤ dù bạn Ban đầu Được liên hệ với một Chuyên gia y tế.

 1. NẾU MỌI TRANH CHẤP PHÁT SINH GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI DO NHỮNG TUYÊN BỐ LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM, HOẶC VÌ LÝ DO KHÁC, CŨNG KHÔNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI HOẶC NIỀM TIN HÒA GIẢI SẼ CÓ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP HOẶC CẢ HAI ĐỒNG Ý RẰNG TRANH CHẤP NHƯ VẬY THÌ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG TRỌNG TÀI ĐỘC QUYỀN GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, GÂY RA RÀNG BUỘC BẤT KỲ BÊN THAM GIA, VÀ KHI ĐÓ BẤT KỲ ÁN BẤT CỨ KHI GIẢI THƯỞNG TỪ CÁC TRỌNG TÀI CÓ THỂ THAM GIA VỤ KIỆN VÀ LẤY THẨM QUYỀN.

8.FUCOIDANFORCE.COM TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB KHÁC VỀ CÁC MỤC VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NẾU ĐẠI DIỆN KHÁC NHƯ VẬY VÀ BẢO ĐẢM TRÊN TRANG WEB NÀY.

9.YOU CHẤP NHẬN BỒI THƯỜNG VÀ GIỮ FUCOIDANFORCE.COM VÀ ĐÓ LÀ QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC CÔNG TY, NHÂN VIÊN, NGƯỜI THỪA KẾ, ĐẠI LÝ, TIẾP THỊ, VÀ CÁC NHÀ TIẾP THỊ CHO MỖI KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI, THÂM HỤT NGÂN SÁCH, VÀ KẾT QUẢ TRONG HÀNH ĐỘNG (BAO GỒM CHI PHÍ LUẬT SƯ) PHÁT TRIỂN TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐỐI VỚI VI PHẠM CỦA BẠN HOẶC VI PHẠM CÁO BUỘC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN.

 1. NHỮNG TUYÊN BỐ LOẠI TRỪ ảnh hưởng đến tất cả nội dung, kinh doanh, VÀ DỊCH VỤ TRÊN HOẶC QUA Website này.
 2. Hạn chế TRÁCH NHIỆM Không ảnh hưởng đến MỞ RỘNG CẤM LUẬT. Xin Hãy tham khảo luật địa phương và các quy định Đối với các lệnh CẤM đó.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Vì quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, điều ước quốc tế trên toàn thế giới, cùng với luật pháp và các quy định khác, toàn bộ các hạng mục trong trang web này được sở hữu bởi fucoidanforce.com. Bạn không thể chuyển tiếp hoặc sao chép bất kỳ phần nào của điều cho dù mục đích tham chiếu của bạn rất riêng.
 2. Nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, hình ảnh, và các logo được sử dụng nhất định hoặc hiển thị trên trang web này được đăng ký và không được liệt kê nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, hình ảnh, logo hoặc thuộc độc quyền để fucoidanforce.com hay tiếp thị liên kết của họ. Ngoài ra, việc bố trí và phong cách của những yếu tố trên trang web của chúng tôi, và cũng là mã nguồn cơ bản, sẽ là tài sản duy nhất của fucoidanforce.com. Bạn không được sao chép bởi bất kỳ phương tiện không có sự cho phép bằng văn bản của fucoidanforce.com hoặc bất kỳ chủ sở hữu khác.

AN NINH VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

 1. Chúng không bán cơ sở dữ liệu cho các bên thứ 3 có chứa thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đang dành riêng sự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 2. Chúng có thể liên hệ với bạn khi chúng tôi muốn nói với bạn các mặt hàng và các dịch vụ khác mà mọi người tin rằng có thể kháng cáo cho bạn.
 3. Vì mua hàng từ tòa án, cơ quan công an hoặc cơ quan điều tiết để điều tra thông tin cá nhân trong các khách hàng của chúng tôi, loại uỷ quyền hợp pháp này không cho chúng tôi lựa chọn khác. Hãy lưu ý rằng mỗi doanh nghiệp, cả đi và về web, nhạy cảm với các giới hạn bảo mật chính xác tương tự.
 4. Bất cứ khi nào bạn đặt hàng các mặt hàng và cung cấp thông tin cá nhân nào đó giống như thông tin của bạn, cụ thể tín dụng/thẻ ghi nợ, và bất kỳ các khoản thanh toán khác, những chi tiết này có thể được xử lý bởi chúng tôi trên các máy chủ mà cư trú ngoài Hoa Kỳ hoặc thậm chí Châu Âu. Bằng cách đặt các đơn đặt hàng cho các hạng mục, bạn có chấp nhận sự thay đổi trong dữ liệu máy tính của bạn đối với các vị trí mà các máy chủ của chúng tôi cư trú.
 5. Chúng có thể sử dụng một thẻ thương gia phụ trách bên thứ 3 để xem xét thanh toán của bạn. Bên thứ 3 này sẽ kiểm tra và xử lý thanh toán của bạn. Bạn sẽ tìm thấy nghĩa vụ chặt chẽ chi phối việc xử lý trách thương thẻ của dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể điều khiển hành động của bên thứ 3 này. Chúng tôi chấp nhận không có trách nhiệm đối với tổn thất và/hoặc thiệt hại mà bạn có thể chịu đựng hậu quả của chức năng và/hoặc thiếu sót của bên thứ ba. Chúng tôi tư vấn cho bạn để in ấn và giữ lại một bản sao của tất cả các giao dịch thẻ để tham khảo trong tương lai.
 6. Có một nguy cơ hiển nhiên rằng bất kỳ thông tin liên lạc, qua e-mail, fax, điện thoại, hoặc công bố, có thể bị chặn bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho sự thỏa hiệp bên ngoài của an ninh và/hoặc theo quyết định liên quan đến việc truyền gửi bằng các phương tiện truyền thông.
 7. Trang web của chúng tôi có thể đặt cookie trên máy của bạn. Cookie là những chương trình phần mềm đặt trên đĩa cứng của bạn bởi nhiều trang web. Mục tiêu của cookie sẽ được theo dõi sở thích trang web và thói quen của bạn để có thể thực hiện phù hợp hơn. Bạn cần phải chắc chắn rằng các chương trình phần mềm trình duyệt của bạn được thiết lập để không chấp nhận cookie nếu bạn không muốn nhận chúng.
 8. Bạn sẽ không sử dụng các trang web này và sau đó bất kỳ dịch vụ phân tán xung quanh bạn qua trang web này để cố gắng để có được vào và/hoặc cản trở sự hoạt động, vận hành, bảo mật liên kết với một mạng và/hoặc hệ thống hoặc để có thể giám sát khác sử dụng internet của các bên.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN/HOÀN TRẢ

 1. Chúng tôi tự tin rằng bạn sẽ hài lòng với những mặt hàng mà bạn đã mua. Do đó, chúng tôi cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại 100% chi phí từ các bạn đã chăm sóc của các mặt hàng nếu bạn không hài lòng, mặc dù chúng tôi bảo lưu quyền để trừ bất kỳ khoản phí xử lý và vận chuyển.
 2. Để có thể hội đủ điều kiện cho một hoàn thuế, bạn phải cung cấp cho chúng tôi tất cả các chi tiết, chúng tôi yêu cầu, và tuân thủ các điều khoản khác quy định trên trang web này cho mục đích đó.
 3. Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với sản phẩm bạn mua, bạn có thể trả lại sản phẩm trong vòng hai tháng từ ngày đặt hàng. Bạn sẽ nhận được một khoản hoàn lại 100% cho các sản phẩm chưa mở gốc của thanh toán và tín dụng hàng hóa cho chỉ là một (1) sản phẩm, trừ phí xử lý và vận chuyển. Tất cả bị trừ lệ phí kho 20%.
 4. Để khẳng định hoàn trả của bạn theo bảo lãnh này, hãy làm theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

LIÊN KẾT

1.fucoidanforce.com không chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến một trang web kết nối với chúng tôi, kể cả các trang web như vậy mà xem xét và/hoặc quảng bá các mặt hàng và dịch vụ của fucoidanforce.com. Một liên kết cho trang web này từ một trang web khác không đề nghị fucoidanforce.com khuyến khích các mục trong trang web đó hoặc chấp nhận các hợp đồng quảng cáo trên các trang web như vậy, hay chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung hoặc sử dụng những trang web khác.

 1. Trang web này có thể có các liên kết đến các trang web sở hữu hoặc điều hành bởi bên ngoài fucoidanforce.com. Liên kết như vậy được cung cấp chỉ cho các tài liệu tham khảo. fucoidanforce.com không kiểm soát các trang web ở ngoài và không chịu trách nhiệm về nội dung của họ hoặc sự phù hợp với pháp luật và các quy định có liên quan. Đưa fucoidanforce.com liên kết với một liên kết cho một trang web bên ngoài không cho thấy bất kỳ sự chứng thực từ các nguyên liệu với trang web đó hoặc, trừ khi tất nhiên đặc biệt tiết lộ nếu không, bất kỳ tài trợ, hội đoàn hoặc kết nối với chủ nhân của nó, điều hành hoặc nhà tài trợ, cũng không bao gồm các liên kết bao hàm fucoidanforce.com được chấp thuận để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, thiết kế logo, con dấu pháp lý hoặc biểu tượng bản quyền mà có thể được phản ánh trong các trang web liên kết.

THỰC THI

 1. Không khước từ nào do chúng tôi liên kết với một hành vi vi phạm những điều khoản sẽ được coi như là một sự từ bỏ liên kết với một hành vi vi phạm tiếp theo của việc cung cấp giống hệt nhau hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.
 2. Nếu bất kỳ quy định từ khoản diễn ra với một cơ quan thẩm quyền thích hợp pháp để trở thành không hợp lệ hoặc không thể thực thi hoàn toàn hoặc chỉ đơn giản, hiệu lực các quy định khác của Điều khoản và phần còn lại của việc cung bị ảnh hưởng sẽ bị ảnh hưởng đủ áp suất và có hiệu lực.
 3. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bạn chỉ là về bất kỳ sự chậm trễ trong hoạt động hướng tới mức mà sự chậm trễ như vậy là vì bất kỳ sự kiện ngoài kiểm soát hợp lý của chúng tôi bao gồm mặc dù không bị giới hạn chức năng của Thiên Chúa, chiến tranh, lửa, lao động tranh chấp, sự chậm trễ, nhà thầu phụ, đình công, bạo động, thiệt hại nguy hiểm, nổ, hành động của chính phủ và sau đó bất kỳ dịp khác tương tự. Khi bị tác động bởi sự kiện như vậy, ở đây chúng tôi đang ở hiệu suất sẽ được mở rộng cho bất kỳ khoảng thời gian tương đương với thời gian mà sự kiện hoặc những dịp như vậy hoãn lại hiệu suất như vậy.
 4. Tất cả đặc quyền của bên thứ 3 được loại trừ, không có bên thứ 3 nào có trách nhiệm thi hành các Điều khoản.

5.Với Sử dụng đặc biệt này, thỏa thuận này thay thế cho tất cả thông tin liên lạc và các kế hoạch trước hoặc cùng thời, dù là điện tử, hay viết tay, giữa bạn và fucoidanforce.com liên quan đến trang web này. Không sửa đổi của hiệp định này sẽ có hiệu quả tất nhiên trừ khi nó được viết bởi fucoidanforce.com và được kí bằng mực màu xanh bởi một giám đốc fucoidanforce.com.

 1. Hướng dẫn của trọng tài, sẽ chỉ chi phối việc thực thi từ các khoản giữa bạn và cũng cho chúng tôi.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh của dịch vụ và/hoặc các sản phẩm mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn hoặc có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến về các dịch vụ, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại số miễn phí (ở Bắc Mỹ) hoặc gửi email cho bàn trợ giúp của chúng tôi.