0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

Nhấn để in trang này

Fax đến: 1-800-957-1527 Hoặc, Mail đến:

NGN C/O Fucoidanforce.com

Tên: _________________________ Thành phố: _________________________
Email: _________________________ Bang: _________________________
Địa chỉ: _________________________ Quốc gia: _________________________
Số điện thoại: (____) ______ – ____________ Zip: _________________________
2 Chai Fucoidan Force + 1 Chai Fucoidan Force MIỄN PHÍ _____ @ $134.00 = $ __________
4 Chai Fucoidan Force + 2 Chai Fucoidan Force MIỄN PHÍ _____ @ $268.00 = $ __________
1 Chai Fucoidan Force _____ @ $67.00 = $ __________
TỔNG PHỤ = $ __________
Vận chuyển & Xử lí = $ __________
TỔNG = $ __________

Lựa chọn vận chuyển:

  • Dịch vụ Bưu điện hạng một US Postal MIỄN PHÍ cho đơn hàng trên $50.00 (Chỉ áp dụng nội địa)
  • Dịch vụ Bưu điện hạng một US Postal chỉ $9.95
  • Nâng cấp lên Vận chuyển USPS Priority (Trung bình 1-3 ngày làm việc — chỉ giao ở US)
  • Nâng cấp lên Vận chuyển USPS Express (Một đêm, hầu hết địa điểm, (không áp dụng cho APO, FPO) chỉ giao ở US)
  • Vận chuyển quốc tế USPS $29.95 (Trung bình 6-10 ngày làm việc — QUỐC TẾ)
  • Hawaii, Alaska, Puerto Rico, US Virgin Islands, Guam: $12.95

( ) Tôi gửi kèm một phi phiếu hoặc tiền đặt hàng $____________ Xin chú ý: Nếu bạn thanh toán bằng ngân phiếu, bạn phải làm cho nó trả được NGN và mail nó. Chúng tôi không chấp nhận ngân phiếu bằng fax.

( ) Tôi muốn thanh toán đơn hàng này bằng Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng (chọn một):  VISA MasterCard American Express Discover

Số thẻ: _________________________
Ngày hết hạn: _________ Chữ kí: _________________________

Tôi cho phép NGN trừ $____________ vào thẻ tín dụng của tôi cho đơn hàng (và phí vận chuyển) của những sản phẩm trên.

Chú ý: Nếu bạn đang dùng một thẻ tín dụng, số tiền bị trừ sẽ được ghi vào báo cáo dưới tên NGN chính là công ty mẹ của chúng tôi. Tất cả đơn hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 48 giờ nhận hóa đơn. Những đơn hàng được thanh toán bằng ngân phiếu sẽ được giữ đến khi rõ ràng.

Nhấn để in trang này