0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

Radiation from Fukushima has resulted in a devastating pollution of sea life.

Nhiều người không nhận thức được tác động của thảm họa Fukushima gây ra cho biển của chúng ta sau khi bị rò rỉ chất phóng xạ ra Thái Bình Dương trong hơn hai năm. Điều này chủ yếu là do FDA đã không giành nhiều quan tâm giải quyết vấn đề như nó đòi hỏi hay xứng đáng, và thường nói dối hoặc che dấu số tiền thiệt hại tai nạn hạt nhân này đã gây ra. Thậm chí tệ hơn, FDA vẫn chưa làm đủ thử nghiệm trên cá và sinh vật biển khác để có thể đánh giá đúng tác động, mặc dù nó là khá rõ ràng những gì thế giới đã phải chịu đựng bởi Fukushima. Xem xét sự hiện diện rõ ràng của bức xạ trong sữa, các loại cây trồng, và nước ngầm của chúng ta, nó an toàn để giả định rằng tác động đến đời sống biển tàn phá nhiều hơn những gì mà FDA đã minh họa.

Mặc dù các tổ chức chính phủ không cho rằng họ đã thử nghiệm cá và sò ốc trên bờ biển phía tây của Hoa Kỳ, các bài kiểm tra được thực hiện không rộng rãi như chúng cần. Nhiều trong số các bài kiểm tra khởi xướng bởi FDA được thực hiện trên cùng một loại cá không di cư và mất nhiều năm để tiêu thụ mức độ bức xạ cao. Tuy nhiên, khi một thử nghiệm độc lập được thực hiện trên 15 con cá ngừ vây xanh đánh bắt ngoài khơi bờ biển San Diego, những con cá này đã nhiễm hơn mười lần phóng xạ so với trước thảm họa Fukushima.

Thậm chí tệ hơn, việc phân tích các mô hình hiện tại của Thái Bình Dương đã cho thấy số lượng gia tăng của bức xạ di chuyển về phía bờ biển phía tây của Hoa Kỳ. Điều này gây báo động cho không chỉ việc di chuyển cá, mà còn cho tất cả các sinh vật biển tìm thấy ở Thái Bình Dương. Hơn nữa, nó chỉ có thể được giả định rằng các mức bức xạ cao cũng sẽ có tác động đáng kể đối với sự ô nhiễm của nước uống và thức ăn trên mặt đất trong những năm tới. Với điều này, người ta phải tự hỏi tại sao các FDA đã quyết định tăng lượng chấp nhận của bức xạ đến gần mười hai lần những gì chính phủ Nhật Bản cho là an tòan.

Đây là thông tin quan trọng cho bất cứ ai khi nghĩ đến việc mua bổ sung fucoidan. Đó là bởi vì lượng rong biển đáng kể được sử dụng trong chiết xuất fucoidan được thu thập từ bờ biển của Nhật Bản. Trong khi bờ biển của Nhật Bản rất lớn, nó vẫn còn tạo cảm giác rằng các vùng nước xung quanh Nhật Bản có thể bị ô nhiễm hơn so với các nguồn fucoidan khác. Một số ý kiến ​​đã cho rằng lượng chất thải phóng xạ được tìm thấy trong Vịnh Mexico là ít nhất, tuy nhiên, nó vẫn có khả năng độc tính có trong Vịnh Mexico có thể có một tác động vào các mặt hàng như thủy sản thu hoạch và fucoidan chiết xuất.

Xem xét khả năng nguồn fucoidan ở Thái Bình Dương đang bị ô nhiễm, tốt nhất là tìm một loại được thu hoạch từ những vùng biển Đại Tây Dương. Bởi vì các dòng chảy đối lập nhau trong các đại dương, những vùng biển không bị ô nhiễm bởi thảm họa Fukushima và là nguồn fucoidan tốt nhất. Hãy tìm một bổ sung fucoidan dám công khai nói với khách hàng của mình, nơi fucoidan được thu hoạch, và chắc chắn tránh bất kỳ fucoidan nào từ vùng biển Nhật Bản.