0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Tất cả các đơn hàng Fucoidan Force™ đi kèm với Bảo đảm hoàn tiền 100% trong 30 ngày

Nếu bạn không hài lòng với đơn hàng, bạn có thể hoàn trả sản phẩm trong vòng 30 ngày từ ngày đặt hàng. Bạn sẽ nhận được hoàn tiền toàn bộ cho những sản phẩm chưa được mở, trừ tiền vận chuyển và xử lí. Đối với các đơn hàng bán sỉ và nhận giá sỉ từ 12 chai sẽ không thể được hoàn trả. Tất cả hoàn tiền bị trừ 20% phí.

Bạn phải liên lạc với chúng tôi ở đây để nhận số xác thực hoàn trả (RMA#) trước khi hoàn trả. Số RMA# hợp lệ phải được ghi trên nhãn vận chuyển hoặc chúng tối sẽ từ chối gói hàng. Nhấn vào đây để lấy đơn RMA.